Författare: admin

Kurs i ”fokuserat hjärtultraljud” Göteborg 30 Nov-01 Dec 2017

Arrangör: Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Kursinnehåll:

Utbildning i fokuserat hjärtultraljud för akut omhändertagande. Målet med kursen är att utrusta deltagaren med ett komplement till den kliniska undersökningen av hemodynamiskt instabila patienter. Kursen erbjuder mycket tid till praktisk träning på friska markörer under handledning av erfarna instruktörer.

Fortsätt läsa

Avancerad klinisk ekokardiografi kurs: Vänstersidig klaffsjukdom i Malmö 24-25 April 2017

Avancerad kurs i ekokardiografi ”Vänstersidiga klaffsjukdomar” i Malmö 24-25 April 2017

Arrangör: Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.
Kursinnehåll: ”Vänstersidiga klaffsjukdomar, uppföljning. När är det dags att åtgärda?”

Multidisciplinär kurs med inriktning på bedömning av vänstersidiga klaffsjukdomar med ekokardiografi. Vad kan andra bildavgivande undersökningsmodaliteter som CT och MRI undersökningar ge för tilläggsvärde? Hur gör vi när den kliniska bilden inte stämmer med våra undersökningsresultat? Vad vill thoraxkirurgen eller kateterinterventionist veta från ekokardiografiundersökningen?

Fortsätt läsa

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024