Kurs i ”fokuserat hjärtultraljud” Göteborg 30 Nov-01 Dec 2017

Arrangör: Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.

Kursinnehåll:

Utbildning i fokuserat hjärtultraljud för akut omhändertagande. Målet med kursen är att utrusta deltagaren med ett komplement till den kliniska undersökningen av hemodynamiskt instabila patienter. Kursen erbjuder mycket tid till praktisk träning på friska markörer under handledning av erfarna instruktörer.

Föreläsare från olika specialiteter delar med sig av sina bästa tips för effektivare bedömning och stor vikt läggs vid förståelse för vanligt förekommande utmaningar och potentiella fallgropar. Deltagaren får också en introduktion till lungultraljud som hjälpmedel vid hemodynamisk bedömning.

Målgrupp:

ST-läkare inom akutsjukvård, anestesi och intensivvård, internmedicin och kardiologi och som påbörjat jourtjänstgöring. Ingen tidigare eko-erfarenhet erfordras förutom kursens instuderingsmaterial som finns tillgängligt före kursstart. För fortsatt kompetensutveckling bör deltagaren ha kontaktat en handledare på sitt hemsjukhus med möjlighet till återkoppling på ett visst antal undersökningar efter kursen.

Kursavgift:

5000:- inkl. moms. Lunch och fika ingår båda dagarna.

Sista anmälningsdag: 2017-10-20

Begränsat antal platser.

Anmälan via Malmö Kongressbyrå. www.mkon.se

Plats: Göteborg

Kursledare: Meriam Åström Aneq/Lars Gunnarsson

Kontaktperson: Louise Thorell.  louise.thorell@ltblekinge.se

Hjärtligt välkomna!

Ladda ner inbjudan här:
inbjudan2017.pdf

Kursprogram här:
kursprogram2017

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024