Certifiering


Arbetet med att ta fram ett nationellt prov med välreglerad frågebank och väletablerad administration för utförandet, uppföljning och re-certifiering har visat sig vara ett stort arbete, särskilt i ljuset av att det finns en, redan välfungerande europeisk certifiering via European association for cardiovascular imaging (EACVI).

Det teoretiska provet för certifiering via EACVI görs 2 gånger årligen, i samband med kongresserna ”EURO-ECHO” i december eller ESC (europeiska kardiologföreningen) i september. Förutom det teoretiska provet skall den sökande uppvisa en loggbok med ett antal eko-undersökningar.

Efter godkänt teoretiskt prov och godkänd loggbok utfärdar EACVI intyg om certifiering vilket gäller under de 5 kommande åren. Efter 5 års certifiering skickar EACVI ut en påminnelse om tidpunkt för re-certifiering som innebär att man lämnar kompletterande uppgifter för att visa att man fortfarande innehar kompetensen (tex. antal patienter undersökta per år; antal kurser och webinars man har deltagit i..etc). Det räcker då att klinikchefen intygar att uppgifterna är korrekta.

Fram till ESC 2015 har 930 st erhållit EACVI certifiering i Europa varav 17 st är från Sverige (BMA och läkare).

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024