Länkar


British Cardiovascular Society
www.bcs.com

British Society of Echocardiography
https://www.bsecho.org

European Society of Cardiology
www.escardio.org

Danish Society of Cardiology
www.cardio.dk

Ekkokardiografi.dk
www.ekkokardiografi.dk/

Svenska Hjärtförbundet (SHF)
www.sweheart.se

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi
www.sfkf.se

Svenska Kardiologföreningen
www.cardio.se

SFAI, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård
www.sfai.se

FoU i Sverige
www.researchweb.org

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024