Uppdrag


Arbetsgruppen för ekokardiografi skall på uppdrag av Svenska Hjärtförbundet verka för att utveckla och befrämja svensk ekokardiografisk verksamhet för ett ökat samarbete inom svensk ekokardiografi för forskning och metodutveckling, utbildning, certifiering samt kvalitetssäkring.

Arbetsgruppen för ekokardiografi skall:
Verka för kvalitetssäkring av ekokardiografi i Sverige i samarbete med Equalis.
Verka som en understödjande kraft för genomförande av forskning och metodutveckling inom Svensk ekokardiografi genom att aktivt sammanlänka, verka i en rådgivande roll och sammankoppla olika expertis och skapa nätverk för nationella, Nordiska och internationella forskningsprojekt.
Utarbeta en plan för och genomföra ett nationell ekokörkort, samt verka för att ett bra utbud av utbildning och kurser finns och sprids via arbetsgruppens hemsida.
Bygga och fortlöpande underhålla en internethemsida som skall användas som portal för ovanstående verksamheter.
Verka för ökat samarbete med EAE och Nordiska arbetsgrupperna i ekokardiografi.

Var med och påverka utvecklingen i den riktning Du tycker vi bör ha.
Stadgar för Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024