KURS ”UTREDNING AV STABIL KRANSKÄRLSSJUKDOM” MED FOKUS PÅ STRESSEKO

Datum: 11 - 12 feb 2020

Plats : Danderyds sjukhus

Mer information här


Malmö 20-21 April 2020

Stressa hjärtat- varför och hur?
Ekokardiografi under dynamisk och farmakologisk belastning. 

Kurs med inriktning på metodologi och utförande av dynamisk och farmakologisk stress ekokardiografi vid olika hjärttillstånd.  

Kursen kommer att diskutera indikation för belastningsekokardiografi, hur patientens handläggning påverkas, vilken modalitet man ska välja och hur man tolkar resultatet. Kursen kommer också att beröra vad man behöver tänka på vid införandet av belastnings modaliteter på sin klinik.

Information här och här.

Anmälan klicka här


Nordic Cardiac Imaging (NCI)
- is organising meetings with lectures from Nordic experts, international opinion leaders and specialists in the different cardiac imaging modalities.

Mer information här


Arbetsgruppens uppdrag är att befrämja svensk ekokardiografisk verksamhet genom att:

  • Stödja kompetensutveckling
  • Underlätta och utöka utbud av utbildning
  • Kvalitetssäkra med körkortsmodell
  • Utfärda rekommendationer för standardundersökning och rapport
  • Samarbeta med Nordiska arbetsgrupper och EACVI
  • Tillsammans med EQUALIS arbeta för en hög kvalitetsnivå på ekokardiografiska undersökningar oavsett yrkeskategori och var i landet patienten befinner sig

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2019