Kurser

Vår ambition är att i första hand försöka samla relevanta nationella ekokurser här.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018