Kurser


Vår ambition är att i första hand försöka samla relevanta nationella ekokurser här samt föreläsningsmaterial från genomförda kurser under året.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024