Styrelse

Ordförande: Meriam Åström Aneq. Epost: meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se

Kvalitetsansvarig: Eva Maret (Ersättare Eva Nylander). Epost: eva.maret@karolinska.se

Forskningssamordnare: Odd Bech Hanssen. Epost: odd.bech-hanssen@klinfys.gu.se

Utbildningsansvarig: Anders Nygren. Epost: anders.nygren@ds.se

Ledamot för SFKF :Jan Engvall Epost:jan.engvall@regionostergotland.se

Suppleant för SFKF: Johan Petrini, Epost: johan.petrini@ki.se

Ledamot för SvFK: Michael Henein: Epost: michael.henein@umu.se

Suppleant för SvFK: Anders Rojier,Epost: Anders.roijer@med.lu.se

Ledamot för IBL/RUD/VIC: Louise Thorell, Epost: Louise.thorell@outlook.com

Suppleant för IBL/RUD/VIC: Anna Dieden, Epost: anna.dieden@mah.se

Ledamot för SFTAI: Lars Gunnarsson, Epost: lars.gunnarsson@karolinska.se

Suppleant för SFTAI: Staffan Söderström, Epost: staffan.soderstrom@medfak.gu.se

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018