Kvalitetssäkring

Svenska Hjärtförbundet samarbetar med Equalis AB (www.equalis.se) , ett ”Non-profit” företag som bedriver kvalitetessäkringsarbete inom bl.a. ekokoradioafi. Equalis expertgrupp för ekokardiografi besitter hög kompetens inom utbildning och kvalitetssäkring av ekokardiografi och medlemmarna representerar olika specialiteter och verksamhetsfält inom ekokardiografin med en medlemssammansättning i gruppen som väl speglar hjärtförbundets ambitioner till gränsöverskridande samarbete.

Expertgruppens medlemmar:
Eva Nylander, Universitetssjukhuset, Linköping, gruppens ordförande
Roman Aroch, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Olle Fredholm, Lasarettet, Helsingborg
Sinsia Gao, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Lindqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Arne Olsson, Södersjukhuset, Stockholm
Anders Roijer, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Viktoria Skott, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Expertgruppen för ekokardiografi inom Equalis´ kvalitetsprogram bildades hösten 2007. Den har sedan dess haft 2 utskick per år, av ultraljudsbilder, rörliga bildsekvenser och Dopplerregistreringar för deltagarna att bedöma, ta ställning till svårighetsgrad eller beräkna karaktäristika för vissa avvikelser.

Över 40 kliniker deltar i verksamheten och varje utskick besvaras av ca 100 personer. Verksamheten involverar såväl läkare som biomedicinska analytiker inom flera medicinska specialiteter, företrädesvis klinisk fysiologi och kardiologi. Det är vårt mål att i ökad utsträckning även engagera anestesiologer och akutmedicinare.

Ekokardiografi inrymmer många komponenter av betydelse för den totala kvaliteten och en är undersökarens mätning på ultraljudsbilderna.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018