Kvalitetssäkring


Svenska Hjärtförbundet samarbetar med Equalis AB (www.equalis.se) , ett ”Non-profit” företag som bedriver kvalitetessäkringsarbete inom bl.a. ekokoradioafi. Equalis expertgrupp för ekokardiografi besitter hög kompetens inom utbildning och kvalitetssäkring av ekokardiografi och medlemmarna representerar olika specialiteter och verksamhetsfält inom ekokardiografin med en medlemssammansättning i gruppen som väl speglar hjärtförbundets ambitioner till gränsöverskridande samarbete.

Programkoordinator för området
Emilia Svala

Equalis expertgrupp för ekokardiografi
Eva Maret, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, gruppens ordförande
Roman A’Roch, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Sinsia Gao, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Per Lindqvist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Carl Meurling, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Eva Nylander, Universitetssjukhuset, Linköping
Arne Olsson, Södersjukhuset, Stockholm
Viktoria Skott, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm

Expertgruppen för ekokardiografi inom Equalis´ kvalitetsprogram bildades hösten 2007. Den har sedan dess haft 2 utskick per år, av ultraljudsbilder, rörliga bildsekvenser och Dopplerregistreringar för deltagarna att bedöma, ta ställning till svårighetsgrad eller beräkna karaktäristika för vissa avvikelser.

Över 40 kliniker deltar i verksamheten och varje utskick besvaras av ca 100 personer. Verksamheten involverar såväl läkare som biomedicinska analytiker inom flera medicinska specialiteter, företrädesvis klinisk fysiologi och kardiologi. Det är vårt mål att i ökad utsträckning även engagera anestesiologer och akutmedicinare.

Ekokardiografi inrymmer många komponenter av betydelse för den totala kvaliteten och en är undersökarens mätning på ultraljudsbilderna.

Läs mer om
> Rekommendationer inom ekokardiografiområdet

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2019