Avancerad klinisk ekokardiografi kurs: Vänstersidig klaffsjukdom i Malmö 24-25 April 2017

Avancerad kurs i ekokardiografi ”Vänstersidiga klaffsjukdomar” i Malmö 24-25 April 2017

Arrangör: Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi.
Kursinnehåll: ”Vänstersidiga klaffsjukdomar, uppföljning. När är det dags att åtgärda?”

Multidisciplinär kurs med inriktning på bedömning av vänstersidiga klaffsjukdomar med ekokardiografi. Vad kan andra bildavgivande undersökningsmodaliteter som CT och MRI undersökningar ge för tilläggsvärde? Hur gör vi när den kliniska bilden inte stämmer med våra undersökningsresultat? Vad vill thoraxkirurgen eller kateterinterventionist veta från ekokardiografiundersökningen?

Föreläsningar från de olika kompetensområdena tas upp under två dagar med fallpresentationer.

Ladda ner program här.

Målgrupp: Erfarna ekokardiograförer som tolkar undersökningarna självständigt (Läkare, BMA) samt läkare som inte är självständiga ekokardiograförer men arbetar i multidisciplinära team där klaffpatienter handläggs (kardiolog, anestesiolog, thoraxkirurg).

Kursavgift: 2000:- inkl. moms. Lunch och fika ingår båda dagarna.

Sista anmälningsdag: 2017-03-26
Anmälan via Malmö Kongressbyrå Kardiovaskulära Vårmötet 2017

 

Plats: Malmö

Kursledare: Meriam Åström Aneq
Kontaktperson: Louise Thorell, louise.thorell@ltblekinge.se

Hjärtligt Välkomna!

 

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024