Online test

Physics

1. Nyquistkriteriat användas för att bestämma ‘aliasing’?
 
 

Question 1 of 10

2. Dopplerskift producerad av ett objekt som rör sig med en hastighet av 1m/s mot transducern med frekvens på 2MHz är:
 
 
 

Question 2 of 10

3. Det behövs hög PRF för att öka den laterala upplösningen.
 
 

Question 3 of 10

General

4. En patient med mitralisklaffprotes storlek 29 mm har diastolisk medelgradient på 10mmHg (puls 70/min) och PHT på 200 ms. Detta är förenad med:
 
 
 
 

Question 4 of 10

5. A MAPSE of 9 mm in a 50 year old hypertensive teacher is:
 
 

Question 5 of 10

6. Om du ger kontrast och använder en kontrast pre-set för perfusion som finns på maskinen med ett mekaniskt index (MI) 0.15, och märker att du visserligen ser kontrast i myokardiet men har svårt att se endokardiet i basala delar av vänsterkammare. Vilken åtgärd är den mest adekvata för att minska detta problem?
 
 
 
 
 

Question 6 of 10

7. Vid bestämning av misstänkt utflödesobstruktion kan det finnas risk att blanda ihop CW Dopplersignaler från en utflödeshastighet och en mitralisinsufficiens.
Dessa två olika flöden kan dock särskiljas då
 
 
 

Question 7 of 10

8. Du ger en bolusdos av kontrastmedel intravenöst för att visualisera vänster kammare bättre och använder ett förinställt kontrastprogram med medellågt mekaniskt index (MI). Du ser på skärmen att kontrasten kommer in i vänsterkammaren och du får en skarp bra kantdetektion i midkammare och basala delar av vänster kammare, men får s.k. swirling i apex som inte riktigt vill fyllas ut med kontrast.Vad ska du göra?
 
 
 
 
 
 
 

Question 8 of 10

9. Vad mäter ejektionsfraktion?
 
 
 
 

Question 9 of 10

10. E/A kvot på 2.2 hos en andfådd 70-årig man med tidigare CABG operation tyder på:
 
 
 

Question 10 of 10


 

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018