Equalis

Svenska Hjärtförbundet samarbetar med Equalis AB (www.equalis.se) , ett ”Non-profit” företag som bedriver kvalitetssäkringsarbete inom bl.a. ekokardiografi.

Equalis expertgrupp för ekokardiografi besitter hög kompetens inom utbildning och kvalitetssäkring av ekokardiografi och medlemmarna representerar olika specialiteter och verksamhetsfält inom ekokardiografin med en medlemssammansättning i gruppen som väl speglar Hjärtförbundets ambitioner till gränsöverskridande samarbete.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2024