Forskning


En av ekogruppens huvuduppgifter är att underlätta och sammanlänka ekokardiografisk forskningsverksamhet och metodutveckling i Sverige. FoU i Sverige är en öppen projektdatabas, en del av det gemensamma forskningsadministrationssystemet Researchweb. Vem som helst som jobbar inom forskning och utveckling kan skapa en projektbeskrivning här på FoU i Sverige. FoU i Sverige hämtar också information från andra, lokala projektdatabaser inom Researchweb som startats upp av landsting och regioner – och ger dem full kontroll över sin egen datainsamling. Alla lokala databaser har sin egen portal med mer detaljerade sökmöjligheter. Länk till FoU i Sverige

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2019