EkoKurs 2018

 

 

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet, anordnas:

Hjärtförbundets kurs i ekokardiografi

– för dig som har viss erfarenhet inom eko

Målet med kursen är att ge påbyggnad inom eko-diagnostik. Kursen innehåller ett brett spektrum, från ultraljudsfysik till eko-undersökning och tolkning vid olika patologier. Kursen baseras på föreläsningar med interaktiv mentometer system via mobiltelefon. Hands-on på försökspersoner ingår ej. Förberedelsematerial kommer att utsändas inom kort. Kursen är LIPUS-granskad.

Målgruppen är ST-läkare, specialistläkare samt BMA med minst 6 månaders egen praktisk erfarenhet av ekokardiografi.

Datum: 23-24/04.
Avgiften är 3500 kr. inkl. moms.

Måndag 23/4:

09:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:10  Välkomna                                 Meriam Åström Aneq
10:10 – 10:30 Ekokardiografins historia     Jan Eskilsson
10:30 – 11:00 Hemodynamik                          Eva Nylander

Bensträckare            

11:10 – 11:40 Ultraljudsfysik. Projektioner och bildoptimering        Andreas Bussman
11:40 – 12:15 Standardmätningar (dimension, volym, area mm)     Louise Thorell

12:15 – 13:15 Lunch

13:15 – 14:15 Bedömning av regional och global syst. VK-funk.     Frank Flachskampf
14:15 – 14:45 3D/kontrast och stress eko                                            Josefin Muhrbeck

Kaffepaus

15:10 – 15:50 Bedömning av diastolisk VK- funktion                       Eva Nylander
15:50 – 16:30 Diskussion och frågestund                                            Meriam Å/Odd BH

Tisdag 24/4

08:00 – 08:45 Bedömning av systolisk högerkammarfunktion;    Per Lindqvist
Beräkning av systoliskt högerkammartryck
08:45 – 09:45 Mitralisinsufficiens och -stenos                                  Sinsia Gao

Kaffepaus

10:10 – 11:10 Aortainsufficiens och -stenos              Maria Eriksson
11:10 – 11:40 Aortasjukdomar                                      Jan Engvall
11.40 – 12.15  Klaffproteser                                           Odd Bech-Hanssen

12:15 – 13:15 LUNCH

13:15 – 14:00 Högersidiga klaffar                                                           Eva Maret
14:00 – 14:40 Endokardit – när räcker det med TTE?                          Odd Bech-Hanssen

Kaffepaus                                                                  

15:00 – 15:35  Perikardexsudat och perikardiella sjukdomar             Meriam Åström Aneq
15:35 – 16:10 Kardiella embolikällor                                                        Carl Meurling
16:10 – 17:00 Frågestund och avslut                                                        Meriam Åström Aneq

 

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018