logo55

Online test

General

1. Du mäter mitralisinflödet hos en 62 årig man och får följande resultat: IVRT: 50ms, E/A-kvot 1.5 och dec tid 140ms.
Detta är förenligt med:
 
 
 
 

Question 1 of 10

2. Vid bedömning av högerkammarfunktion beskriver TAPSE (tricuspid plane systolic excursion) framförallt,
 
 
 
 

Question 2 of 10

3. Vid gradering av trikuspidalisinsufficens, vad indikerar säkrast en uttalad TI?
 
 
 

Question 3 of 10

4. För att identifiera om patienten har en pulmonell arteriell eller pre-kapillär hypertension bör man bedöma
 
 
 

Question 4 of 10

5. A MAPSE of 9 mm in a 50 year old hypertensive teacher is:
 
 

Question 5 of 10

6. Septum kan ha avvikande rörelse vid följande tillstånd
 
 
 
 

Question 6 of 10

7. Q17Mitralisinflödet hos en 70 år gammal patient. Du mäter en isovolymetrisk relaxationstid på 120 ms och en decellerationstid på 300 ms. Har denna patient ökat/normalt fyllnadstryck i vänster förmaket?
 
 
 

Question 7 of 10

Physics

8. Axial upplösning kan förbättras med vilket alternativ?
 
 
 
 

Question 8 of 10

9. Dopplerskift producerad av ett objekt som rör sig med en hastighet av 1m/s mot transducern med frekvens på 2MHz är:
 
 
 

Question 9 of 10

10. Det behövs hög PRF för att öka den laterala upplösningen.
 
 

Question 10 of 10