Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi

Online test

Physics

1. Nyquistkriteriat användas för att bestämma ‘aliasing’?
 
 

Question 1 of 10

2. Ett eko anländer 39µs efter att en puls tagits emot. På vilket djup bör den reflekterande objekten befinna sig på?
 
 
 

Question 2 of 10

3. Det behövs hög PRF för att öka den laterala upplösningen.
 
 

Question 3 of 10

General

4. Hur bedömer man förekomst avseende en patients pulmonell vaskulära resistansen bäst från nedanstående mätningar
 
 
 

Question 4 of 10

5. Vid konstriktiv perikardit utan samtidig restriktiv vänsterkammarfysiologi är den longitudinella funktionen
 
 
 

Question 5 of 10

6. Du har en pulmonalisinsufficiens, med den kan du …….. indirekt skatta
 
 
 

Question 6 of 10

7. Vid bestämning av slagvolym bör försiktighet finnas om det finns
 
 
 

Question 7 of 10

8. En patient med mitralisklaffprotes storlek 29 mm har diastolisk medelgradient på 10mmHg (puls 70/min) och PHT på 200 ms. Detta är förenad med:
 
 
 
 

Question 8 of 10

9. Du har en patient med vänstersidig utflödeobstruktion och vill bestämma hjärtats slagvolym, hur gör du?
 
 
 

Question 9 of 10

10. Mitral annulus calcification is the commonest cause of mitral stenosis? (frågan avser hela word-wide)
 
 

Question 10 of 10


 

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018