Online test

General

1. Du har en patient med måttligt ökad väggtjocklek och förstorat vänster förmak, vad beskriver bäst ökad vänster förmakstryck hos denna patient?
 
 
 

Question 1 of 10

2. Om du ger kontrast och använder en kontrast pre-set för perfusion som finns på maskinen med ett mekaniskt index (MI) 0.15, och märker att du visserligen ser kontrast i myokardiet men har svårt att se endokardiet i basala delar av vänsterkammare. Vilken åtgärd är den mest adekvata för att minska detta problem?
 
 
 
 
 

Question 2 of 10

3. Septum kan ha avvikande rörelse vid följande tillstånd
 
 
 
 

Question 3 of 10

4. Vid gradering av trikuspidalisinsufficens, vad indikerar säkrast en uttalad TI?
 
 
 

Question 4 of 10

5. Du har en patient med vänstersidig utflödeobstruktion och vill bestämma hjärtats slagvolym, hur gör du?
 
 
 

Question 5 of 10

6. Hur bedömer man förekomst avseende en patients pulmonell vaskulära resistansen bäst från nedanstående mätningar
 
 
 

Question 6 of 10

7. En patient med mitralisklaffprotes storlek 29 mm har diastolisk medelgradient på 10mmHg (puls 70/min) och PHT på 200 ms. Detta är förenad med:
 
 
 
 

Question 7 of 10

Physics

8. Det behövs hög PRF för att öka den laterala upplösningen.
 
 

Question 8 of 10

9. Vad händer om du ökar frame rate (FR)?
 
 
 
 

Question 9 of 10

10. Hur lång tid tar det efter att en puls som utsänds från en givare att ekot från ett objekt på 5cm reflekterar tillbaka?
 
 
 

Question 10 of 10


 

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018