logo55

Online test

Physics

1. Dopplerskift producerad av ett objekt som rör sig med en hastighet av 1m/s mot transducern med frekvens på 2MHz är:
 
 
 

Question 1 of 10

2. Är dämpning lika med attenuering?
 
 

Question 2 of 10

3. Hur stora är mikrobubblorna när man ger kontrastmedel? (för att kunna passera lungkretsloppet)
 
 
 
 

Question 3 of 10

General

4. Bicuspid aortaklaff är associerad med:
 
 
 
 

Question 4 of 10

5. Du mäter mitralisinflödet hos en 62 årig man och får följande resultat: IVRT: 50ms, E/A-kvot 1.5 och dec tid 140ms.
Detta är förenligt med:
 
 
 
 

Question 5 of 10

6. En patient med mitralisklaffprotes storlek 29 mm har diastolisk medelgradient på 10mmHg (puls 70/min) och PHT på 200 ms. Detta är förenad med:
 
 
 
 

Question 6 of 10

7. Du har en patient med vänstersidig utflödeobstruktion och vill bestämma hjärtats slagvolym, hur gör du?
 
 
 

Question 7 of 10

8. Skattning av central venösa tryck eller höger förmakstryck ur vena cava inferios vidd och kollaps vid inandning kan begränsas pga.
 
 
 

Question 8 of 10

9. Q17Mitralisinflödet hos en 70 år gammal patient. Du mäter en isovolymetrisk relaxationstid på 120 ms och en decellerationstid på 300 ms. Har denna patient ökat/normalt fyllnadstryck i vänster förmaket?
 
 
 

Question 9 of 10

10. Du har en patient med måttligt ökad väggtjocklek och förstorat vänster förmak, vad beskriver bäst ökad vänster förmakstryck hos denna patient?
 
 
 

Question 10 of 10