logo55

Online test

General

1. Vilken är den vanligaste benigna tumör i hjärtat:
 
 
 
 

Question 1 of 10

2. Vid konstriktiv perikardit utan samtidig restriktiv vänsterkammarfysiologi är den longitudinella funktionen
 
 
 

Question 2 of 10

3. Hur bedömer man förekomst avseende en patients pulmonell vaskulära resistansen bäst från nedanstående mätningar
 
 
 

Question 3 of 10

4. A MAPSE of 9 mm in a 50 year old hypertensive teacher is:
 
 

Question 4 of 10

5. För att identifiera om patienten har en pulmonell arteriell eller pre-kapillär hypertension bör man bedöma
 
 
 

Question 5 of 10

6. Om du ger kontrast och använder en kontrast pre-set för perfusion som finns på maskinen med ett mekaniskt index (MI) 0.15, och märker att du visserligen ser kontrast i myokardiet men har svårt att se endokardiet i basala delar av vänsterkammare. Vilken åtgärd är den mest adekvata för att minska detta problem?
 
 
 
 
 

Question 6 of 10

7. E/A kvot på 2.2 hos en andfådd 70-årig man med tidigare CABG operation tyder på:
 
 
 

Question 7 of 10

Physics

8. Ljudhastigheten i ett medium är konstant oavsett frekvens?
 
 

Question 8 of 10

9. Är dämpning lika med attenuering?
 
 

Question 9 of 10

10. Hur lång tid tar det efter att en puls som utsänds från en givare att ekot från ett objekt på 5cm reflekterar tillbaka?
 
 
 

Question 10 of 10