logo55

Styrelsen 2015:

Kontakta oss
Epost: eko@ekokardiografi.se

Ordförande
Meriam Åström Aneq
Epost: meriam.astrom.aneq@regionostergotland.se

Kvalitetsansvarig för Ekokardiografi
Eva Maret
Epost: eva.maret@karolinska.se

Forskningssamordnare
Odd Bech Hanssen
Epost: odd.bech-hanssen@klinfys.gu.se

Utbildningsansvarig
Anders Nygren
Epost: anders.nygren@ds.se

Jan Engvall, ledamot för SFKF
Michael Henein, ledamot för SvFK
Johan Petrini suppleant för SFKF

Louise Thorell, ledamot för IBL/RUD/VIC
Anna Dieden suppleant för IBL/RUD/VIC

Anders Rojier SvFK

Lars Gunnarsson, ledamot för SFTAI
Staffan Söderström: SFTAI

Per Lindqvist, adjungerad till styrgruppen, simulatoransvarig

Webbansvarig
Jonas Johnson
Epost: jjohn@kth.se