logo55

Forskning

En av ekogruppens huvuduppgifter är att underlätta och sammanlänka ekokardiografisk forskningsverksamhet och metodutveckling i Sverige.

FoU i Sverige
www.fou.nu