logo55

Forskning

En av ekogruppens huvuduppgifter är att underlätta och sammanlänka ekokardiografisk forskningsverksamhet och metodutveckling i Sverige.

Dags att söka EACVI ”research grant” och ” training grant”. Gå in på:

Https://www.escardio.org/Research/Research-Funding/EACVI-research-grants#, under fliken forskning.

eller

https://www.escardio.org/Education/Career-Development/Grants-and-fellowships/EACVI-training-grants

Sista ansökningsdatum är 2017/09/30

 

 

FoU i Sverige
www.fou.nu