Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi

Forskning

En av ekogruppens huvuduppgifter är att underlätta och sammanlänka ekokardiografisk forskningsverksamhet och metodutveckling i Sverige.

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2017