Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi

EkoKurs 2018

 

 

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet, anordnas:

Hjärtförbundets kurs i ekokardiografi

– för dig som har viss erfarenhet inom eko

Målet med kursen är att ge påbyggnad inom eko-diagnostik. Kursen innehåller ett brett spektrum, från ultraljudsfysik till eko-undersökning och tolkning vid olika patologier. Kursen baseras på föreläsningar med interaktiv mentometer system via mobiltelefon. Hands-on på försökspersoner ingår ej. Förberedelsematerial kommer att utsändas inom kort. Kursen är LIPUS-granskad.

Målgruppen är ST-läkare, specialistläkare samt BMA med minst 6 månaders egen praktisk erfarenhet av ekokardiografi.

Datum: 23-24/04.
Avgiften är 3500 kr. inkl. moms.

Måndag 23/4:
09:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:10 Välkomna
10:10 – 10:30 Ekokardiografins historia
10:30 – 11:00 Hemodynamik
Bensträckare
11:10 – 12:00 Ultraljudsfysik. Projektioner och bildoptimering
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:40 Standardmätningar (dimension, volym, area mm)
13:45 – 15:00 Bedömning av regional och global systolisk VK- funktion
Kaffepaus
15:20 – 16:10 Bedömning av diastolisk VK- funktion
16:15 – 16:45 3D/kontrast och stress eko

Tisdag 24/4
08:00 – 09:00 Bedömning av systolisk högerkammarfunktion;
Beräkning av systoliskt högerkammartryck
09:10 – 10:10 Mitralisinsufficiens och -stenos
Kaffepaus
10:30 – 11:30 Aortainsufficiens och -stenos
11:30 – 12:30 Högersidiga klaffar
12:30 – 13:30 LUNCH
13:30 – 14:00 Klaffproteser
14.00 – 14:30 Aortasjukdomar
14: 35 – 15:15 Perikardexsudat och perikardiella sjukdomar
Kaffepaus
15:40 – 16:15 Endokardit – när räcker det med TTE?
16:15 – 16:45 Kardiella embolikällor
16:45 – 17:30 Frågestund och avslut

Svenska Hjärtförbundets Arbetsgrupp för Ekokardiografi - © 2018