European association of cardiovascular imaging

The EACVI Heart Imagers of Tomorrow (HIT) committee is expecting your registration for its teaching course on Basic knowledge in advanced echo techniques. This comprehensive 1-day EACVI course tailored for the Imagers of tomorrow is FREE of charge and will take place on 25 September in Sinaia, Romania. It aims to set-up the basic knowledge […] Läs mer »

Nordic Cardiac Imaging 26-27 oktober 2016 i Oslo.

Nordic Cardiac Imaging 26-27 oktober 2016 i Oslo. Läs mer »

EACVI Imaging Grants

EACVI Imaging Grants Research and training opportunities in the field of non-invasive imaging modalities (Echocardiography, Cardiovascular Magnetic Resonance, Nuclear Cardiology and Cardiac Computed Tomography) Läs mer »

EACVI och ESC medlemskap

EACVI och ESC medlemskap Alla medlemmar i ekokardiografi. se kommer att få gratis ” Regular” medlemskap i EACVI och därmed gratis medlemskap i ESC. Detta gäller Läkare, BMA och sjuksköterskor med intresse för ekokardiografi. Läs mer »

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus

Riksföreningen inom Ultraljudsdiagnostik – RUD anordnar i samarbete med avdelningen för Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund och Malmö Läs mer »

Kurs i ekokardiografi, fördjupning i ekokardiografisk tolkningsmetodik på en intermediär nivå

Kurs i ekokardiografi. Fördjupning i ekokardiografisk tolkningsmetodik på en intermediär nivå Datum: 21 – 24 november 2016 Plats: Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås Läs mer »

Information om eko- körkort och certifiering

Eko-körkort: Med eko- körkort menar vi en dokumentation av kompetensen att utföra och bedöma ekokardiografiundersökningar. För detta behövs såväl teoretiskt kunnande som praktisk träning och exposition för olika patientkategorier och frågeställningar. Att kontrollera denna Läs mer »